Bayan Ko  
 
Soloist: Benedict Philipp

  

 

 

 

In FIlipino:

Bayan Ko, binihag ka
Ang Bayan Ko

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pagibig ang sa kanyang palad
Nagalay ng ganda't dilag

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di-magnasang maka-alpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika
Makita kang sakdal laya

 

In English:

My country, the Philippines,
Land of gold and flowers
With love as her fortune
Offers beauty and splendour.

And to her refinement and beauty,
Foreigners were enticed.
Country mine, you were enslaved
Mired in suffering.

Birds that are free to fly
Cage them and they shall cry,
How much more a country so beautiful
Would She not yearn to be free?

Philippines mine that I treasure,
Cradle of my tears and poverty,
My truest wish is,
To see you truly free!